Garancija


 

Uslovi garancije za pneumatike

 Ako u pismenoj formi nije drugačije određeno, i ukoliko se korisnik bude pridržavao tehničkih uputstava i uslova o eksploataciji proizvoda, daje se garancija na izradu i materijal, odnosno konstrukciju, u prvom roku trajanja pneumatika (do zakonom određene minimalne dubine profila),u sledećim navedenim periodima garantnog roka :

 

opšti garantni rok na kupljene gume u našem web-shopu je 6 (šest) meseci.

 

Pravo na garanciju (reklamaciju) imaju sva fizička i pravna lica kao kupci proizvoda. Uslovi pod kojima se može ostvariti pravo na reklamaciju su :

- Na osnovu originalnog računa o kupovini proizvoda.

 

Kupac ne može da ostvari pravo na reklamaciju:

 

uz nepravilno ispunjen, nepotvrđen garantni list, bez predloženog originalnog računa o kupovini.

na proizvode oštećene zbog nepravilnog skladištenja posle preuzimanja proizvoda od strane kupca.

na proizvode koji su naknadno, izvan fabrike, na bilo kakav način obrađeni (obojen bok pneumatike, svetla bočna strana, balansiranje peskom, itd.).

za karakteristike pneumatike koje su neposredna posledica strukturnih promena, kao što su npr. popravke od strane trećih lica ili upotreba defektnih komponenata, kao što su npr. unutrašnje gume, štitnici, ventili ili naplatci.

na tubeless pneumatike za putnička vozila ako su montirane sa unutrašnjim gumama.

na pneumatike za motocikle, putnička vozila, poluteretna i teretna vozila bez ECE oznaka o homologaciji.

na pneumatike bez identifikacionih oznaka (serijski br., DOT oznaka..), osim ako nije određeno drukčije.

na pneumatike koje se ne upotrebljavaju u skladu sa deklarisanim karakteristikama (indeks nosivosti, indeks brzine, pritisak, namena, …) i uslovima upotrebe.

na pneumatike oštećene usled spoljašnjih uticaja (demontaža, mehaničko stanje vozila, prepreke i predmeti na putu, lanci za sneg, itd.).

na smetnje u vezi sa habanjem (brzo habanje, jednostrano, stepenasto, testerasto, šum, itd.).

na smetnje u vožnji - tresenje kad je gazeći sloj već pohaban više od 10% ili ako su smetnje u vožnji posledica oštećenja na obručima točka ili stanja u kome je vozilo.

na neravnine na boku pneumatike (udubljenja, ispupčenja, valovitost) kad je gazeći sloj već pohaban više od 10%, ili ako je od datuma kupovine prošlo više od godinu dana.

na proizvode koji su ugrađeni i upotrebljavani u suprotnosti sa tehničkim uputstvom za upotrebu.

za izgubljeno vreme, neprijatnosti i štetu koju je imao kupac zato što nije mogao da upotrebljava proizvod.

 

Pravo na rešavanje zahteva i donošenje odluke o reklamaciji imaju isključivo, obučeni, stručni i ovlašćeni predstavnici prodavca i proizvođača.

 

Proizvodi kojima je priznata garancija postaju vlasništvo proizvođača.

Proizvodi kojima nije priznata garancija, vraćaju se vlasniku na njegov trošak.

Kod svih pneumatika, osim kod pneumatika za poljoprivredne i radne mašine, visina nadoknade se utvrđuje na osnovu preostale dubine gazećeg sloja (u procentima) u trenutku reklamacije. Ako je gazeći sloj pohaban manje od 5% pneumatike se razmatraju kao nove.

 

 

 

Tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika

 

1. Poštujte pravila i ostale propise, a naročito Pravilnik o uređajima i opremi vozila u drumskom saobraćaju, zasnovane na važećim zakonskim regulativama u Republici Srbiji (Sl. list 60/82).

2. Pri kupovini pravilno izaberite pneumatiku. Uputstva, po pravilu, daje proizvođač vozila koji određuje dimenziju pneumatike, nosivost, kategoriju brzine, pritisak, dimenziju naplatka, itd..

3. Pneumatiku mora da montira za to osposobljeno lice (u daljem tekstu »vulkanizer«). Pri montaži vulkanizer mora da koristi odgovarajuće alate, a pre montaže mora da premaže pneumatike i naplatak odgovarajućim namenskim premazom. Pre montaže ventila kod pneumatika bez unutrašnje gume (tubeless), potrebno je da premaže i ventil.

4. Vulkanizer uvek mora da montira pneumatike samo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke. Pneumatici bez unutrašnje gume (tubeless), montiraju se samo na naplatke predviđene za takvu montažu.

5. Pri montaži novih pneumatika bez unutrašnje gume (tubeless) obavezna je zamena ventila. U nove pneumatike koje moraju imati unutrašnju gumu (i štitnik), vulkanizer može da ugradi samo nove unutrašnje gume (i štitnike) propisanih dimenzija. Ventil, unutrašnja guma i štitnik su podjednako važni za sigurnost i upotrebu kao sama pneumatika i namenjeni su jednokratnoj upotrebi. To naročito važi za unutrašnje gume pošto se one rastežu i pri ponovnoj montaži se naboraju. Proizvođač ne garantuje za oštećenja pneumatike koje su posledica defekta unutrašnje gume (i štitnika) drugog proizvođača.

6. Pri montaži vulkanizer mora dinamički da izbalansira točkove i da to ponavlja svakih 5.000 - 7.000 km, a kod vrlo brzih vozila i ranije. Kod vrlo osetljivih vozila je potrebno dodatno balansiranje točkova na vozilu.

7. Pneumatike napumpajte do pritiska propisanog od strane proizvođača vozila. Kontrolišite pritisak svakih 14 dana odnosno prema potrebi. Posebno upozoravamo da kontrolišete pritisak u pneumaticima na unutrašnjim pozicijama pri dvostrukoj montaži. Suviše nizak pritisak izaziva trajna, prvenstveno unutrašnja oštećenja pneumatike. Sa vrlo malim pritiskom ili bez pritiska u pneumatici ne smete voziti ni na kraća rastojanja čak i u slučaju defekta.

8. Podaci o pritisku u pneumatiku važe ako se kontroliše hladan pneumatik. Za pneumatike za putnička vozila su potrebne sledeće korekcije:

- ako u hitnim slučajevima treba da kontrolišete zagrejane pneumatike, ne ispuštajte vazduh jer pritisak mora biti za 0,2 do 0,3 bara viši od propisanog (koji važi za hladne pneumatike). Podesite pritisak prvom prilikom kad pneumatici budu hladni;

- za vožnju na autoputu povećajte pritisak u pneumaticima za 0,2 bara iznad propisanog;

- za vuču kamp prikolice (karavan) povećajte pritisak u pneumaticima na zadnjoj osovini za 0,5 bara.

9. Zbog fizičkih i hemijskih procesa u pneumaticima oni vremenom propadaju, što utiče na njihovu upotrebljivost. Ovo važi i za neupotrebljavane ili malo upotrebljavane gume. Zato preporučujemo sledeće:

- posle 6 godina upotrebljavajte samo gume koje su stalno bile u upotrebi u normalnim uslovima,

- gume na karavan prikolicama zamenite posle 6, a najkasnije posle 8 godina,

- rezervni točak sa pneumatikom starijom od 6 godina koristite samo u hitnim slučajevima.

10. Što je više moguće izbegavajte oštre predmete, rubove, udarne jame, rupe i slične prepreke na putu. Ako ne možete da ih izbegnete, pređite preko njih minimalnom brzinom i pod pravim uglom.

11. Da bi se gazeći sloj pneumatika ravnomerno i ujednačeno habao na svim točkovima, vozilo mora biti tehnički besprekorno. Naročito su važni reglaža trapa (optika), ležaji, amortizeri, opruge, upravljački mehanizam i kočioni sistem.

12. Ako proizvođač vozila ne daje uputstva o zameni točkova radi ravnomernog habanja, preporučujemo da svakih 5.000 – 7.000 km zamenite pneumatike napred – nazad tako da ostanu na istoj strani odnosno da se okreću u istom smeru.

13. Ako za vreme vožnje osetite da se auto jače trese, odmah se obratite serviseru (vulkanizeru) da utvrdi uzrok.

14. Svi proizvodi koje trebaju da budu uskladišteni u zatvorenom prostoru (bez direktne sunčane svetlosti, da ne budu u blizini grejnih tela, da budu suvi, bez ulja, naftnih derivata i ostalih hemikalija i da ne budu u blizini mašina koje stvaraju iskre).

 

Saveti korisnicima

 

Pri kupovini samo dva pneumatika, montirajte manje istrošene pneumatike na zadnju osovinu bez obzira na pogon. Ako je pritisak za 20% manji od propisanog, broj pređenih kilometara se smanjuje za približno 30%, a istovremeno se povećava potrošnja goriva. Habanje pneumatike pri brzini od 120 km/h je dvaput veće nego pri 70 km/h.

Češće proveravajte da li su se na pneumaticima pojavila ispupčenja ili zarezi, naročito ako ste vozili preko oštrih ivica (rupa, kamen, pločnik, ivičnjak, bankina, udarna jama, ležeći policajac, …). Neka oštećenja mogu postati vidljiva tek posle većeg broja pređenih kilometara.

 

 

Adresa za slanje robe za reklamaciju:

 

"Sinaopt" Kft.

Grassalkovich ut 294.

1239 Budapest - Hungary